NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY

6000 Kecskemét, Serfőző utca 19.
+36 76 327 203

március 17.  péntek 14.00
A Húsvét üzenete az írott tojásokon – időszaki kiállítás 

 A kiállítást megnyitja: Kriskóné Dávid Mária etnográfus

A megnyitót követően Jókainé Gombosi Beatrix kb. 2 órás tojásírás foglalkozást tart.

„A Húsvét üzenete az írott tojásokon” című időszaki kiállításunkon Jókainé Gombosi Beatrix  népi iparművész és 8 fiatal alkotó (a mester és a tanítványai) viasszal írt hímestojásait mutatjuk  be. 

Jókainé Gombosi Beatrix közel két évtizede vesz részt a népművészeti mozgalom életében.  Etnográfus és művészettörténész, a népművészet iránti elköteleződését erősítette a gyakor- lati kézművesség. Rabul ejtette a díszítőmotívumok gazdagsága, az archaikus szimbólumok  mélysége. Az alkotás és kutatás egysége jelenti számára a teljességet, amelyhez sürgető belső  igényként társult a tudás átadásának vágya is. Elsőként a tojásírás területén szerezett érde- meket, népi iparművész és a Népművészet Ifjú Mestere címet. Ma már zsűritagként vesz részt  a népi iparművészeti tárgyak minősítésében, külső munkatársként a Hagyományok Háza sza- koktatója.

A kiállításon a motívumok tekintetében az erdélyi mustrák dominálnak. Megjelennek a gyimesi  hímestojások mellett a moldvai, hétfalusi, háromszéki minták is. A falakon húsvéti rítusokat  bemutató fotók illusztrálják az ünnepkört és megterítünk egy húsvéti asztalt is. 

Látogatható: április 22-ig az intézmény nyitvatartási idejében.

Támogató: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata