IRODALOM

2022. március 22. 17 óra | Versekkel a zene nyelvén – Vendégünk: Ferenczi György zenész

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

„Ma két dolog határozza meg a zenémet: a népzene és Hendrix. Kedvenc íróm Jókai, kedvenc költőm Petőfi. Aki a rock and rollt életformájának vallja, az nem mehet el Petőfi mellett úgy, hogy ne ragadja meg a belőle sugárzó energia és életöröm.” – írta Petőfi-kiadványuk előszavában Ferenczi György. Petőfi népies vagy épp forradalmi költészetének hatása nemcsak a kortársak (Arany János, Tompa Mihály, Madách Imre, Vajda János) alkotásain, hanem az utókor (Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Nagy László, Kányádi Sándor) versein is érezhető. Munkássága még akkor is példa számukra, ha művészetükben más értékrend figyelhető meg, szemléletükre pedig más esztétikai nézetek jellemzők. Ferenczi György előadásában beszél a szöveg és a zene viszonyáról, arról, hogyan nyúl hozzá egy vershez és miként válik a költemény és a népzene szerves egységgé.

2022. március 23., 17 óra | A Tiszától a Sárga folyóig - Petőfi költészete Kínában

Li Zen Árpád műfordító vetített képes előadása

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Megnyitó: 16.30 óra

Petőfi Sándor személye és költészete már az 1900-as évek elejétől ismert Kínában. A modern kínai irodalom megalapítójaként ismert Lu Hszün volt az első, aki lefordította a költő verseinek egy részét. A költő ismertségét a múlt században több más műfordító is erősítette. Három kínai városban (Peking, Sanghaj és Csungking) négy Petőfi-szobor áll, mindegyiken a Szabadság, szerelem fordítása olvasható. Petőfi versei révén a magyar kultúra nagyköveteként hirdeti a szülőföld feltétel nélküli cselekvő szeretetét, mely a kínai nép számára is fontos volt minden korban. A program meghívott előadója Li Zhen Árpád műfordító Budapesten él. Több alkalommal jelentette már meg Petőfi verseinek kínai fordításait, legutóbb 2019-ben a költő szerelmes verseinek újabb fordítását, mely 170 verset tartalmaz. Az előadás során szeretnénk megismertetni a közönséget az európai gondolkodástól oly távoli kínai mentalitásnak az eltérő kulturális hagyományok ellenére is töretlen Petőfi-népszerűség okaival, a versek kínai fogadtatásával.

 

2022. március 24., 17 óra | Petőfi Sándor huszonegyedik századi nézőpontból

Kápolna Galéria előadóterme

Petőfi Sándor életútja és költészete minden kor emberének tartogat új vonásokat. Hallgassuk meg együtt, hogy mennyi újdonsággal tud szolgálni két induló irodalomtörténész!

Szendrey Júlia és Petőfi Sándor szerelmi szabadságharca

Gyimesi Emese előadása

Miért utazott Nagykárolyba 1846 szeptemberében Petőfi Sándor és miért tartózkodott ott Szendrey Júlia? Hogyan pillantották meg egymást először? Milyen kihívásokkal kellett szembenézniük házasságkötésük előtt? Hogyan formálták egymás ízlését? A szerelem érzéséről mindketten sokat írtak, kapcsolatukat mindketten szerelmi szabadságharcnak élték meg, és ebbe publikációikon keresztül kortársaikat is beavatták. Az előadás a korabeli sajtó reakcióin és személyes dokumentumokon keresztül gondolja végig szabadság és szerelem, nyilvánosság és magánszféra korabeli viszonyát.

Az első hírek: Petőfi eltűnésének korai elméletei

Owaimer Oliver előadása

Petőfi eltűnéséről rengeteg elmélet született a segesvári-fehéregyházi csata óta. Az előadás nem egy újabb felállítását kísérli meg, inkább a szabadságharc utáni esztendőkben kialakult, máig ható teóriákra és a formálódó Petőfi-emlékezetre fordítja figyelmét.

Támogató: NKA