BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR

március 22., kedd 17.00
Versekkel a zene nyelvén – Vendégünk: Ferenczi György zenész

„Ma két dolog határozza meg a zenémet: a népzene és Hendrix. Kedvenc íróm Jókai, kedvenc költőm Petőfi. Aki a rock and rollt életformájának vallja, az nem mehet el Petőfi mellett úgy, hogy ne ragadja meg a belőle sugárzó energia és életöröm.” – írta Petőfi-kiadványuk előszavában Ferenczi György. Petőfi népies vagy épp forradalmi költészetének hatása nemcsak a kortársak (Arany János, Tompa Mihály, Madách Imre, Vajda János) alkotásain, hanem az utókor (Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Nagy László, Kányádi Sándor) versein is érezhető. Munkássága még akkor is példa számukra, ha művészetükben más értékrend figyelhető meg, szemléletükre pedig más esztétikai nézetek jellemzők. Ferenczi György előadásában beszél a szöveg és a zene viszonyáról, arról, hogyan nyúl hozzá egy vershez és miként válik a költemény és a népzene szerves egységgé.

március 23. szerda 17.00
A Tiszától a Sárga folyóig – Petőfi költészete Kínában
Li Zen Árpád műfordító vetített képes előadás

Petőfi Sándor személye és költészete már az 1900-as évek elejétől ismert Kínában. A modern kínai irodalom megalapítójaként ismert Lu Hszün volt az első, aki lefordította a költő verseinek egy részét. A költő ismertségét a múlt században több más műfordító is erősítette. Három kínai városban (Peking, Sanghaj és Csungking) négy Petőfi-szobor áll, mindegyiken a Szabadság, szerelem fordítása olvasható. Petőfi versei révén a magyar kultúra nagyköveteként hirdeti a szülőföld feltétel nélküli cselekvő szeretetét, mely a kínai nép számára is fontos volt minden korban. A program meghívott előadója Li Zhen Árpád műfordító Budapesten él. Több alkalommal jelentette már meg Petőfi verseinek kínai fordításait, legutóbb 2019-ben a költő szerelmes verseinek újabb fordítását, mely 170 verset tartalmaz. Az előadás során szeretnénk megismertetni a közönséget az európai gondolkodástól oly távoli kínai mentalitásnak az eltérő kulturális hagyományok ellenére is töretlen Petőfi-népszerűség okaival, a versek kínai fogadtatásával.